วันที่ 23 / มี.ค. / 2566

เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานปิดทองรอยพระพุทธบาท วัดภูเขาดิน ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเซปักตะกร้อ วัดภูเขาดิน

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2566 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานปิดทองรอยพระพุทธบาท วัดภูเขาดิน ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเซปักตะกร้อ วัดภูเขาดิน โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมเดี่ยวชายภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ประเภทตะกร้อคู่ประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวม 26,000 บาท มี นายธวัช บ่อพิมาย ประธานชุมชนที่ 14 คลองศาลาพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมกันนี้ยังมี นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นางการเกตุ สังเกตุดี นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นายสุรพล ชูสกุล นายอานนท์ แจ่มศรี นายคมกริช ผโลศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางนภัสกร แจ่มศรี นางดาวรุ่ง หนูช่างสิงห์ นางพิศ ชูสกุล ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และ นายธณพล นิยมเพ็ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด