วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

ร่วมประกอบพิธีเวียน เนื่องวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ที่วัดภูเขาดิน

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2566 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียน เนื่องวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ที่วัดภูเขาดิน พร้อมกันนี้ยังมี รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก
วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งวันมาฆบูชานี้ เราทราบกันว่า เป็นวันที่พระภิกษุ 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ 4 และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด