วันที่ 23 / มี.ค. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และตรงตามมาตรฐาน

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้