วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ระเบียบการเข้าจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน

          ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการตามโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้จัดทำประกาศระเบียบการเข้าจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง "ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน" จึงประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าทราบโดยทั่่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้