วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

พิธีบวงสรวงเทพยดา และ พิธีเบิกโชค ในงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อวัดประตูดาว และ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 วัดประตูดาว

เมื่อเวลา 09.09 น. วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ที่วัดประตูดาว ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบวงสรวงเทพยดา และ พิธีเบิกโชค ในงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อวัดประตูดาว และ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 วัดประตูดาว พร้อมกันนี้ยังมี ว่าที่ร้อนตรีธนชล ศิริ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายอร่าม มีเดช ที่ปรึกษาประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี
สำหรับงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อวัดประตูดาว และ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 วัดประตูดาว ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยในปีต่อๆไปจะกำหนดให้ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม ของทุกปี เป็นงานประจำปี วัดประตูดาวต่อไป
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด