วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อน้อม ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัรราชธิดา ตามโครงการ “ หนึ่งใจ ...ให้ธรรมะ “ ณ วัดสนธิกรประชาราม
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. ณ วัดสนธิกรประชาราม
ดร.เสกสรร นิยมเพ็.นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัรราชธิดา ตามโครงการ “ หนึ่งใจ ...ให้ธรรมะ “ ณ วัดสนธิกรประชาราม
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด