วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เปิดการอมรมบาสโรบ ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เปิดการอมรมบาสโรบ ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิมยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการอมรมบาสโรบ ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด