วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

อบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มี นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายอร่าม มีเดช ที่ปรึกษาประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มี นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายตวลวุฒิ ยอดพยุง ผู้ประนีประนอมฯ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายพิเศษให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อป้องกันการกระทำผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ทันที จึงจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 60 คน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด