วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

พิธีจุดเทียนและธูป บูชา ณ แท่นทีกง (เสามังกร) และเครื่องเซ่นไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมือง พิธีสักการะ พิธีจีน งานสมโภช 1002 ปี

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีสักการะ พิธีจีน มี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนและธูป บูชา ณ แท่นทีกง (เสามังกร) และเครื่องเซ่นไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมือง พิธีสักการะ พิธีจีน งานสมโภช 1002 ปี ศรีหลักเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ยังมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์นายกษิต โฆษิตานนท์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาคมผู้เสียสละเพชรบูรณ์ ผู้นำห้างร้านเอกชน และประชาชนร่วมพิธีพิธีสักการะ พิธีจีน
ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาล มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และพุทธศิลธรรมสมาคมผู้เสียสละเพชรบูรณ์ ได้จัดงานสมโภช 1002 ปี ศรีหลักเมืองเพชรบูรณ์ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ โดยในวันแรกของการจัดงานได้จัดพิธีสักการะ พิธีจีน ซึ่งเป็นพิธีสำคัญใน 7 พิธี เพื่อฉลองสมโภชถวายองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ในการนี้องค์ฮ้อเซี๊ยโจ้ว ได้ลิขิตบทกลอน กีบุ๊ง อันเป็นมงคงถวายแด่องค์เจ้าพ่อหลักเมือง และมีการแสดงมังกร สิงโต เฉลิมฉลองสมโภชทั้งกลางวันและกลางคืนอีกด้วย
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด
อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด