วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

แผนดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

แผนดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้