วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

      ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
      รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้