วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

      ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
      รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้