วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

      ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
      รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้