วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

- ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

- คำสั่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

- ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้