วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้