วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

เปิดโครงการฝึกอบรมกดจุดฝ่าเท้า ป้องกันและบรรเทาโรค ชุมชนที่ 12 ต้นเบนพัฒนา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ที่บ้านสวน คุณสุรินทร์ ทองคำ ชุมชนที่ 12 (ต้นเบนพัฒนา) ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกดจุดฝ่าเท้า ป้องกันและบรรเทาโรค ชุมชนที่ 12 ต้นเบนพัฒนา พร้อมกันนี้ยังมี นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ นางลัดดา พรหมเศรณีย์ นางสาวเพชรดา งามนัก นางนิภา เจือจาน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ ประชาชนในชุมชนที่ 12 ต้นเบนพัฒนา เข้าร่วมการฝึกอบรม