วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

ชุมชนที่ 2 โครงการถักสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพในชุมชน

ชุมชนที่ 2 โครงการถักสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพในชุมชน
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด โครงการถักสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพในชุมชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชาชนร่วมโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด