วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้