วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน ๓๒๔ ล / ๕๕-ก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.39 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน ๓๒๔ ล / ๕๕-ก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ เเละนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี 
รวมรูปทั้งหมด