วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

เปิดโครงการอบบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 11.00 น. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นายคมกริช ผโลศิลป์ ทนายความ / สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มาบรรยายในข้อหัว "การปฏิบัติงานภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และข้อกฎหมายในชีวิตประจำวัน" ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังและซักถามปัญหา พร้อมกันนี้ยังมีว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และ พนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด