วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มารับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มารับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน พร้อมกันนี้ยังมี นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายสมิทธิ แก้วแกมทอง นายชาญ วันเชียง ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วย
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด