วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อเวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ในฐานะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 มี อาจารย์ ดร.ประยููร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ยังมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียง
สมเกียรติงามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด