วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานในการจัดกิจกรรมต่างๆในแต่ละพิธีการ ของการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานในการจัดกิจกรรมต่างๆในแต่ละพิธีการ ของการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 ตุลาคม 2566 ในการนี้ มี ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมาร และ พุทธอุทยานเพชบุระ
11 ตุลาคม 2566 - พิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เวลา 18.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จำนวน 2,566 คน
12 ตุลาคม 2566 - พิธีบวงสรวง เวลา 09.09 น. ณ วัดไตรภูมิ และ พิธีอัญเชิญองค์พระฯแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ เวลา 17.00 น.
13 ตุลาคม 2566 - การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
14 ตุลาคม 2566 - พิธีอุ้มพระดำน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เวลา 10.39 น. ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร
15 - 16 ตุลาคม 2566 - การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ ณ ท่าน้ำวัดไตรภูมิ
14 - 17 ตุลาคม 2566 - การแสดงแสงเสียง ตำนานอุ้มพระดำน้ำ เวลา 20.00 น. ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
ส่วนงานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย คาราวานสินค้า และ ฟรีคอนเสิร์ต จัดขึ้น ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2566
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด