วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้