วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้