วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.) ครั้งที่ 6/2566

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 กันยายน 2566 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.) ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2560-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด