วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

เปิดโครงการประเพณีกวนกระยาสารท ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 17 กันยายน 2566 ที่วัดโบสถ์ชนะมาร ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีกวนกระยาสารท ประจำปี 2566 โดยมี นางพัฒนา ทองมา ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนเข้าร่วมพิธี
พิธีการกวนกระยาสารท สืบสานงานบุญประเพณีวันสารทไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อนำกระยาสารทบรรจุหีบห่อเป็นขนมมงคลเตรียมนำลงเรือแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด