วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเเละภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเเละภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องภูทับเบิก อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องภูทับเบิก อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายยชย์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเเละภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในครั้งนี้
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด