วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้