วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

ลงพื้นที่หนองนารี เยี่ยมชมการทำงาน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่หนองนารี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่หนองนารี เยี่ยมชมการทำงาน หลังจากมอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินการเก็บบัวที่อยู่ในหนองนารี เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม และ เตรียมสถานที่ไว้สำหรับลอยกระทง ที่หนองนารี ต่อไป
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด