วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ เเละมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด