วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมประชุมวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในครั้งนี้
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด