วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญมหามงคล ครบรอบ50ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญมหามงคล ครบรอบ50ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ณ ห้องประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญมหามงคล ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคร้งนี้
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด