วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ร่วมพิธีเปิดและเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนในครั้งนี้ด้วย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่หอศิลปกรรมถมอรัตน์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการหมุนเวียนภาพวาด เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก มี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงความเป็นมาของนิทรรศการหมุนเวียน พร้อมกันนี้ยังมี รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดและเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนในครั้งนี้ด้วย
สำหรับนิทรรศการหมุนเวียนภาพวาด เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก ที่หอศิลปกรรมถมอรัตน์ นี้ วาดโดย อ.สุวัฒน์ บุศย์เมือง โดยเปิดให้เข้าชมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนจะหมุนเวียนเปลี่ยนนิทรรศการอื่นให้รับชมต่อไป ทั้งนี้ ท่านใดที่สนใจเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน สามารถติดต่อขอเข้ารับชมได้ที่หอศิลปกรรมถมอรัตน์ ได้ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัดฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 15.30 น.
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด