วันที่ 05 / มี.ค. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดโรงฆ่าสัตว์และครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดโรงฆ่าสัตว์และครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้