วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำ ปีพ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำ ปีพ.ศ.2567

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้