วันที่ 05 / มี.ค. / 2567

ประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมกราคม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมกราคม พร้อมกันนี้ยังมี ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ นายภัทรดร โฆษิตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 17ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส .ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด