วันที่ 05 / มี.ค. / 2567

ให้การต้อนรับ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล รุ่นที่ 33 จำนวน 17 ท่าน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พร้อมกันนี้ยังมี นางการเกตุ สังเกตุดี รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยร่วมให้การต้อนรับ
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด