วันที่ 05 / มี.ค. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมการประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเเก้ไขปัญหาความยากจนด้วยกลยุทธ์ฝายชะลอน้ำเเกนดินซีเมนต์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมการประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเเก้ไขปัญหาความยากจนด้วยกลยุทธ์ฝายชะลอน้ำเเกนดินซีเมนต์ร่วมกับคณะกรรมาธิการการเเก้ไขปัญหาความยากจนเเละลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.เสกสรร นิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ร่วมการประชุมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเเก้ไขปัญหาความยากจนด้วยกลยุทธ์ฝายชะลอน้ำเเกนดินซีเมนต์ร่วมกับคณะกรรมาธิการการเเก้ไขปัญหาความยากจนเเละลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด