วันที่ 05 / มี.ค. / 2567

ประธานการประชุมย่อยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปรึกษาหารือ สอบถามปัญหาในการทำงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมย่อยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปรึกษาหารือ สอบถามปัญหาในการทำงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ มี นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมย่อย และ ให้การต้อนรับ
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ /รายงาน รวมรูปทั้งหมด
ขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองไผ่