วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ภาษี พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ภาษี พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้