วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้