วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้