วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

พิธีสืบชะตาเมือง พิธีล้านนา งานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1003 ปี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

พิธีสืบชะตาเมือง พิธีล้านนา งานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1003 ปี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีสืบชะตาเมือง พิธีล้านนา งานสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ 1003 ปี ศรีหลักเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย ในพิธีสืบชะตาเมือง พิธีล้านนา สมโภช 1003 ปี ศรีหลักเมืองเพชรบูรณ์
มีนายกษิต โฆษิตานนท์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดเทียนสืบชะตา มีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของผู้คนทุกหมู่เหล่าที่อยู่อาศัยบนแผ่นดินเพชรบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนพุทธ คนจีน คนล้านนา ล้านช้าง คนพื้นถิ่น ฉะนั้น พิธีกรรมอะไรที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเมือง ของผู้คนที่อยู่อาศัยในเพชรบูรณ์ ก็จะได้นำมาร่วมจัดในงานสมโภชเสาหลักเมืองนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คนล้านนา ได้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งในจังหวัดมาช้านานแล้ว เช่นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาในโบสถ์และวิหารต่าง ๆ มากมาย แม้กระทั่ง วัฒนธรรมการสักขาลายแบบล้านนาที่เรียกว่า ลาวพุงดำ ก็มีการสักในผู้คนปะปนกับการสักขาลายแบบล้านช้างที่เรียกว่า ลาวพุงขาว มาช้านานแล้ว
ฉะนั้น การจัดงานสมโภช จึงคำนึงถึงผู้คนที่เข้ามาอาศัยอยู่บนแผ่นดินเพชรบูรณ์ในทุก ๆ วัฒนธรรม จึงมีพิธีทั้ง จีน พุทธ พราหมณ์ ล้านนา ล้านช้าง และพิธีพื้นบ้าน แสดงว่ามีจุดรวมใจเดียวกัน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด