วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์รองนายกเทสมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด