วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะ อาจารย์ และ นิสิต ที่เข้าศึกษาดูงานที่หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ก่อนเดินทางไปดูงานต่อที่ เขาคลังนอก ศรีเทพ ต่อไป พร้อมกันนี้ยังมี นางการเกตุ สังเกตุดี รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายอานนท์ แจ่มศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และ เจ้าหน้าที่หอโบราณคดีฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย
สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด