วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้