วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้