วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยาเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การขยาเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้