วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ประชุมโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ชั้น 2 อาคารนครบาลอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2567 โดยมี รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม
รวมรูปทั้งหมด