วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ร่วมกิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ ยอดปัญญาวิชาการอนุบาล ประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ)

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ ยอดปัญญาวิชาการอนุบาล ประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 3 โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ประธานคณะอนุกรรมการสมาคมผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาล ประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล 17 จังหวัด 18 โรงเรียน เข้าร่วม 
รวมรูปทั้งหมด