วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้